Sherman's Harlem, 2509 Adam Clayton Powell Jr Blvd

Sherman's Harlem 1998.jpg